حمل اثاثیه سنگین
08
سپتامبر

حمل اثاثیه سنگین

حمل اثاثیه سنگین

اتوبار ظربف بار با به خدمت گرفتن کارگرانی با نیروی بدنی فوق العاده و تجربه زیاد در جابجایی وسایل سنگین در اسباب کشی ، هر گونه اثاثیه منزل مانند لباش شویی ، یخچال ساید بای ساید، گاوصندوق ، پیانو و… را به راحتی و  بدون هیچ صدمه ای از هر طبقه ای که هستید به پایان آورده و به محل جدید شما انتقال می دهند.

روش مناسب برای جابجایی گاوصندق

یکی از مهارت های که تیم حمل بار شرکت ما دارند مسلط بودن به فوت و فن جابجایی انواع گاوصدوق، برای جابجایی وسایل سنگین می توانید از یک پتو مناسب استفاده کنید و گاوصدوق را داخل آن انداخته و چهار نفر از چهار گوشه برداشته و جابجا کنند. روش دیگر درصورتی گاوصندق کوچک هستد می توان دوباره آن را داخل یک پتو مناسب گذاشت و با یک  نخ مناسب بسته و یکی از کارگرا ها گاوصندوق را به کول خود انداخته و جابجا کند.

حمل اثاثیه سنگین

جابجایی یخچال ساید بای ساید

اگر یخچال ساید بای ساید دارید می توانید در صورت نبودن فردی با تجربه از این روش استفاده کنید . داخل یخچال را خالی کنیدو از برق بکشید ، درصورت پر بدون قاب پشت یخچال با اب آن را خالی کنید. دو نفر یکی از یک سر  ودیگری از سردیگر برداشته و به آرامی جابجا کیند.

تیم باربری ظربف بار با سال های تجربه در امراسباب کشی شما را در تمام طول پروسه اثاث کشی کمک می کنند.